ZPRÁVY Z ODDÍLU ▲ přehled zpráv ▲

plavání v SK Radbuza Plzeň

Stručná historie a představení klubu u příležitosti stého výročí organizovaného plavání v Plzni

     Dne 2. července 1911 byl v Plzni slavnostně založen „Veslařský klub Plzeň“, při kterém zahájil svoji činnost také oddíl plavání. Následně byl tento klub přejmenován na „Veslařský a plavecký klub Radbuza“.  Proto spojujeme základy organizovaného plavání v Plzni a kořeny našeho klubu s datem 2. července 1911.

     Dnešní Sportovní klub Radbuza Plzeň, o.s. je historickým pokračovatelem tradic a poslání výše jmenovaného klubu, zejména v jeho činnosti výuky plaveckých dovedností u dětí a mládeže a závodního plavání ve všech věkových kategoriích. Do SK Radbuza Plzeň patří kromě plaveckého oddílu také oddíl vodní a pěší turistiky.

     Počátky tréninku a závodního plavání jsou dlouhodobě spojeny s plaváním v řece Radbuze. Až v roce 1973, 2. dubna, byla ustavena výhradně plavecká jednota „TJ Slávia Průmyslová škola stavební v Plzni“,  která dostává do vínku nový plavecký bazén v Kozinově ulici, dnešní SK Radbuza.   Na prezenční listině je podepsáno 89 plavců. Již 10. dubna 1973 se v tomto bazénu konají první plavecké závody. Oddíl plavců měl v té době jen 217 členů.

     Plavecký oddíl SK Radbuza ve své historii vychoval celou řadu plavců, kteří nás reprezentovali na mezinárodních závodech a byli držiteli řady Československých rekordů. Za všechny jmenujme  například Irenu Fleissnerovou, Janu Březinovou, Jindru Starého, bratry Jana a Václava Planetovi,   bratry Cyrila a Martina Krále, Dušanu Škudrnovou, Hanu Brožíkovou a Jana Řehulu, který se pak v  triatlonu zúčastnil Olympijských her v Sydney, kde získal bronzovou medaili.

     Z trenérů, kteří se významně zapsali do historie plavání je třeba jmenovat za všechny alespoň Jindřicha Krále, Miroslava Pavla, Josefa Černého, Jaroslava Škudrnu, PhMr.Václava Planetu, Václava Hanzlíka, ing. Františka Štochla a MUDr.  Jaroslava Fichtla.

     K dnešnímu dni má sportovní klub celkem 735 členů, z toho 387 je zařazeno do žákovských kategorií. Klub je připraven zajistit odborný plavecký výcvik pro všechny věkové kategorie, a to od plavání rodičů s batolaty a dětmi formou seznamování s vodou,  základní a zdokonalovací plavecký výcvik pro mateřské školy, výkonnostní a sportovní plavání pro mládež, rekreační  plavání dospělých a pro ženy pak aerobic.

     Před třiceti lety bylo při SK Radbuza založeno družstvo Masters, které nabízí všem plavcům možnost pokračovat v tréninku a v závodním plavání i ve vyšším věku. Nejstarším a stále aktivním plavcem je Jaroslav Pelcman, ročník 1933. Toto družstvo se každoročně zúčastňuje našich nejvyšších soutěží a své zástupce máme i při konání Evropského a Světového mistrovství této kategorie. 

     Na velice dobré úrovni v letech 1980-85 bylo  také dálkové plavání, kdy jsme získali několik titulů Mistrů republiky. K našim oporám vždy patřily  Jana Králová, Dušana Škudrnová, Edita Skálová a Jana Hendrychová. Na tyto úspěchy navázal Jakub Fichtl, který zvítězil ve Světovém poháru v Hong Kongu  v roce 2005 a získal zlatou medaili.

     SK Radbuza Plzeň je  každoročním pořadatelem  Velké ceny Plzně v plavání a dále Košařova memoriálu na tratích 50, 100 a 200 metrů prsa. V roce 2011 se poplave již 59. ročník.

     Na připomenutí stého výročí organizovaného plavání v Plzni vydal  SK Radbuza Plzeň historický kalendář, kde je formou současných fotografií a fotografií z počátku plavání v Plzni ukázán časový vývoj v tomto sportovním odvětví.

     Dosažené výsledky by však nebyly možné bez významné podpory řady našich sponzorů, kde za všechny je třeba jmenovat Magistrát města Plzně, ÚMO 3 (Bory), Plzeňskou sportovní unii, Nadaci pro sportující mládež a Nadaci 700 let města Plzně.

další informace ke stému výročí SK Radbuza

 


 


TOPlist